صفحه اصلی > فرم هزینه های کنفرانس
.: فرم هزینه های کنفرانس

 

شرکت در«دهمین  کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هفتمین  کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز»به دوصورت با مقاله و بدون مقاله انجام میپذیرد،که هزینه ها و خدمات هریک ، برای متقاضیان ، به شرح زیر است:

 

1.هزینه ارائه مقالات و حضور در کنفرانس

در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری به ازای «کلیه مقاله ارسالی» وبا «هر تعداد نویسنده» صرفا « هزینه یک نویسنده» دریافت میگردد و برای سایر نویسندگان «رایگان» است.

در مقابل برای «تمامی نویسندگان مقاله»،« گواهی پذیرش مقاله»،صادر شده و به همراه یک پکیج کنفرانس به نویسنده مسئول  تحویل داده خواهد شد.

جهت ارسال پکیج و گواهی ها بصورت پستی (برای افراد بدون حضور) یا تحویل حضوری(برای افراد حاضر) هیچ هزینه ای دریافت نمیشود.هزینه مقالات بصورت زیر تعریف شده است:

حضوردر کنفرانس به همراه کلیه مقالات پنل کاربری

شرح خدمات

هزینه پرداختی (تومان)

گواهی ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، CD مجموعه مقالات به تعداد نویسندگان

300000

 

2.هزینه ارائه مقالات و عدم حضور در کنفرانس

در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری به ازای «سه مقاله ارسالی» وبا «هر تعداد نویسنده» صرفا « هزینه یک نویسنده» دریافت میگردد و برای سایر نویسندگان «رایگان» است.

در مقابل برای «تمامی نویسندگان مقاله»،« گواهی پذیرش مقاله» ،صادر شده و به همراه یک پکیج کنفرانس به آدرس پستی داخل پنل تحویل داده خواهد شد.

 

عدم حضور درکنفرانس

به ازاء سه مقاله اول

شرح خدمات

هزینه پرداختی (تومان)

گواهی ارائه مقاله به تعداد نویسندگان، CD  مجموعه مقالات به تعداد نویسندگان، گواهی حضور فقط بنام دارنده پنل کاربری

130000

به ازاء سه مقاله

دوم

گواهی ارائه مقاله  به تعداد نویسندگان، CD مجموعه مقالات به تعداد نویسندگان

80000 تومان

پکیج اضافه

گواهی حضور اضافه به ازاء یک نویسنده

30000 تومان

 

3. هزینه حضور در کنفرانس بدون ارئه مقاله

شرکت در کنفرانس بدون ارئه مقاله به دوصورت انفرادی و گروهی به صورت زیر تعریف میشود:

 

حضوردر کنفرانس بدون مقاله

شرح خدمات

هزینه پرداختی (تومان)

انفرادی

CD مجموعه مقالات ، گواهی حضور

350000

گروهی

CD مجموعه مقالات ، گواهی حضور به تعداد ثبت نام کنندگان

330000

 

4. هزینه ی چاپ مقالات در فصلنامه ی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، هر مقاله 150.000 تومان میباشد.( چاپ مقالات در این مجله نامحدود میباشد).


نکته1: پژوهشگران گرامی توجه داشته باشند که نام شخص دارنده پنل کاربری می بایست در کلیه مقالات ارسالی از آن پنل به عنوان نویسنده درج شده باشد.


نکته2 :
پژوهشگران گرامی تا مشخص شدن نتایج تمامی مقالات خود، نباید مبلغی پرداخت نمایند. به عبارتی نویسندگانی که چند مقاله ارسال کرده اند که نتایج برخی از آنها اعلام شده و نتایج برخی دیگر هنوز اعلام نشده است، تا مشخص شدن نتایج تمامی مقالات خود، نباید مبلغی پرداخت نمایند. لذا تمامی پرداخت ها فقط باید یکبار و در یک مرحله انجام شود.

نکته3:
پرداخت هزينه‌ ثبت‌ نام میبایست براساس مبالغ بالا و در زمان مقرر پس از انتخاب خدمات مورد نظر، به کارت شماره 6221061080026968 به نام همایشگران مهراشراق واریز گردد.
پس از پرداخت هزينه، بايستي تصویر فيش واريزي را در قسمت ارسال فیش سامانه کاربری بارگذاری نمائید و یا با درج نام و مشخصات خود به شماره فکس 32547936-026 ارسال نمایید.