این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  
 
 
 
 
.: چاپ

قابل توجه عزیزانی که مقالات آنان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ، میرساند ...
بعد از اتمام کنفرانس مقالات ایشان ، در  مجله علمی تخصصی مدیریت و حسابداری به چاپ خواهد رسید.
 توجه داشته باشید که این مجله در پایگاه ISD و همچنین CIVILIKA نمایه شده است

لینک مجله http://joas.ir/
لینک نمایه در ISD
http://isdindexing.ir/JournalList.aspx?ID=38