اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

معرفی چند قانون کاربردی ویژه مدیران بخش عمومی

تدوين و به روزرساني مقررات، رهنمودها و استانداردها جهت حصول اطمينان از اجرای یکسان ضوابط توسط سازمان های عمومی انجام مي پذيرد. در ادامه مطلب چند مورد از قوانین کاربردی ویژه مدیران بخش عمومی معرفی شده است...

تدوين و به روزرساني مقررات، رهنمودها و استانداردها جهت حصول اطمينان از اجرای یکسان ضوابط توسط سازمان های عمومی انجام مي پذيرد. در ادامه مطلب چند مورد از قوانین کاربردی ویژه مدیران بخش عمومی معرفی شده است...
 

دستورالعمل اجرايي،شرايط عمومي،شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

آيين نامه استخدام پيماني

آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري (سلامت روانی و جسمانی داوطلبان استخدام)

آيين نامه اجرايي مواد 81 و 82 (نظام ارزيابي عملكرد)

آئین نامه اجرائی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها

دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی استخدام در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل اجرايي،شرايط عمومي،شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي

آيين نامه اجرايي بند 3 ماده 48-در مورد ممنوعيت بكار گيري كارمندان بازخريدي

آيين نامه اجرايي بندج و تبصره (2)ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري (انتصاب و ارتقای مدیریتی

قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل

آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121(در خصوص ماموريت ،انتقال و ...)بازگشت1395/09/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !