اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال مقالات به دو زبان فارسی و لاتین

کلیه نویسندگان مقالات میتوانند ، مقالات خود را به دو زبان فارسی و لاتین ارسال کنند. بدیهی است مقالات به هر دو زبان داوری خواهند شد و در صورت پذیرش ، میبایست در روز کنفرانس همان مقاله پذیرش شده ارائه گردد.
بازگشت1395/09/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !