اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر)

در دهمین دوره از سری کنفرانسهای بین المللی مدیریت و حسابداری ، مقالات به سه شکل قابل ارائه میباشند:
الف) ارائه شفاهی ب) مجازی ج) پوستر
بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ارائه میگردد:الف) ارائه شفاهی: شامل مقالات برتر و مرتبط با محورهای اصلی کنفرانس می­باشد، که توسط داوران به لحاظ محتوا، روش ها و نوآوری حائز رتبه برتر و شفاهی شده اند. این مقالات میبایست ضرورتاً در روز و محل برگزاری کنفرانس، طبق زمان تعیین شده بصورت سخنرانی توسط نویسندگان ارائه شوند. ضمنا گواهی صادرشده برای نویسندگان مقالات شفاهی، از نوع «ارائه» خواهد بود.

ب) ارائه مجازی: این مقالات نیز حائز رتبه سخنرانی شده اند اما به واسطه ظرفیت محدود کنفرانس و نظر هیأت داوران، بصورت مجازی ارائه می شوند (با حضور در کنفرانس یا بدون حضور)، اما گواهی دریافتی این مقالات مانند مقالات شفاهی از نوع «ارائه» خواهد بود و تفاوتی با گواهی مقالات شفاهی نخواهد داشت. این نوع ارائه از طریق سیستم های نصب شده در محل کنفرانس و همچنین از طریق پنل کاربری اعضاء ارائه میگردد.

ج) ارائه پوستر: این مقالات با توجه به موضوع، ساختار و نظر هیأت داوران، پذیرفته شده و نوع ارائه آن به شکل «پوستر» تعیین گزدیده است. در گواهی این مقالات به واژه «پوستر» اشاره خواهد شد. پوسترها بایستی طبق فرمت اعلام شده تهیه گردد و در محل سالن های جنبی کنفرانس برای شرکت کنندگان به نمایش درآید. چکیده تمامی مقالات شفاهی، مجازی و پوستر در CD کنفرانس درج شده و در پکیج کنفرانس به شرکت کنندگان ارائه می گردد


بازگشت1396/09/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !