اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فراخوان ارسال مقاله به دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز

دبیرخانه کنفرانس به دنبال ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در حوزه مدیریت ، حسابداری و کارآفرینی ، اقدام به فراخوان ارسال مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی نموده است. بر این اساس از صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حوزه های مدیریت و حسابداری تقاضا می شود نسبت به ارسال مقالات و دیگر آثار خود به کنفرانس اقدام نمایند. برای آشنایی بیشتر با سرفصل های کنفرانس به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

با توجه به مشخص شدن محورهای فراخوان ارسال مقاله به دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هفتمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز، دبیرخانه کنفرانس به دنبال ایجاد فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها و تجارب در این حوزه گسترده، اقدام به فراخوان ارسال مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی نموده است. بر این اساس از صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حوزه های مدیریت ، حسابداری و کارآفرینی تقاضا می شود نسبت به ارسال مقالات و دیگر آثار خود به کنفرانس اقدام نمایند. 
سرفصل های کنفرانس به شرح زیر میباشند :
مديريت
1- کيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي کيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
2- رهبري و رفتار سازماني
رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شرکت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي کار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تيمي، مذاکره
3- توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيک، چابکي در سازمان
4-مديريت راهبردي
برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شرکتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شرکت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
5- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الکترونيکي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الکترونيکي، استراتژي الکترونيکي، مدل‌هاي کسب و کار الکترونيکي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي و شکاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونيک، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي کسب و کار، بانکداري الکترونيک، راه حل‌هاي الکترونيکي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک، مديريت زنجيره تأمين الکترونيک، تدارکات الکترونيک، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همکاري و اتحادهاي الکترونيک
6- مديريت استراتژيک و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيک، شيوه مديريت شرکت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني
7- مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملکرد کارکنان، ايمني و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيک منابع انساني، منابع انساني الکترونيک، مديريت منابع انساني در شرکت‌هاي هولدينگ، مديريت کارکنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيک مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري
8- مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تکنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تکنولوژي
9- مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي،  بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، کانال­هاي بازاريابي، مديريت برند
10- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشکلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج کدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
11- حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي
نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاکميت در سازمانها و شرکت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شرکت مادر و شرکت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملکرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
حسابداري
تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري،اطلاعات حسابداري در ارزيابي شرکت ،ارزيابي استاندارد هاي بين المللي ،حسابداري تلفيقي،حسابداري مديريت و سيستم ها کنترلي،حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن،نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه،کاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت،توليد و حسابداري مديريت،يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري،استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،روش هاي تأمين مالي در سازمانها،لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي،نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري،مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها،تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44،نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي،ارزش افزوده و گزارشگري مالي،اخلاق در حسابداري و حسابرسي،مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران،کاربرد اينترنت در حسابداري،سيستم هاي اطلاعات حسابداري،حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده،مديريت استراتژيک هزينه و عملکرد در فضاي کسب و کار،حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي،حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي،ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه،حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد سازمان،حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي ،حسابداري مديريت و حسابرسي عملکرد،ابزار و تکنيک هاي حسابداري مديريت،هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت،برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور،محاسبه و قيمت تمام شده کالا و خدمات،آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه،حسابداري و نظام راهبري شرکتها،حسابداري و ارزيابي عملکرد شرکتها،نقش حسابداري در تحول اقتصادي،چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران،نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي کشور،  و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري
مديريت­ مالي
اصول و مفاهيم مديريت مالي، نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملکرد سازمان،نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي،نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي کشور،مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي،رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي،محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي،نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران،مکانيزم هاي تامين مالي،نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار،مديران مالي و شناخت ريسک،اصول مالي رفتاري،ابزار هاي مديريت سود در شرکت هاي ايراني،نقش حاکميت شرکتي در ارتقا عملکرد واحد هاي تجاري،نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي،ضرورت حسابرسي تقلب،لزوم به کارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي،لزوم عملياتي کردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي،ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي،فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران،الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران،آسيب شناسي مالي در ايران،مديرين بنگاهها،برنامه ريزي استراتژيک مالي،مديريت سرمايه گذاري ،ارزيابي مديريت ريسک،مهندسي مالي،مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي
کارآفريني ونوآري هاي باز
کارآفريني سبز
کارآفريني پايدار
کارآفريني دانشي
کارآفريني سايبري
کارآفريني تکنولوژي اطلاعات
کارآفريني کشاورزي
کارآفريني بين الملل
پنجره هاي فرصت در کارآفريني
حفره هاي کارآفريني
مدلهاي بهبنه نوآوري باز
هوش کسب و کار
هوش بازار
هوش استراتژيک
هوش رقابتي
شهود در کارآفريني
نوپاهاي بين الملل


بازگشت1396/09/26
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !