اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال مقالات به دو زبان فارسی و لاتین

کلیه نویسندگان مقالات میتوانند ، مقالات خود را به دو زبان فارسی و لاتین ارسال کنند. بدیهی است مقالات به هر دو زبان داوری خواهند شد و در صورت پذیرش ، میبایست در روز کنفرانس همان مقاله پذیرش شده ارائه گردد.


ادامه مطلب1395/09/07

انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر)

در هفتمین دوره از سری کنفرانسهای بین المللی مدیریت و حسابداری ، مقالات به سه حالت زیر ارائه میگردد:
الف) ارائه شفاهی ، ّب) مجازی ، ج) پوستر
بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ، و همچنین نحوه تنظیم فایل نهایی ارائه میگردد:


ادامه مطلب1395/09/07

اطلاعیه مهم دبیرخانه برای پژوهشگران

در ادامه مطلب به نکات بااهمیتی برای پژوهشگران در ارتباط با چگونگی عضویت در سایت، اطلاعاتی درباره تدوین و ارسال مقالات، شرایط و مسایل صدور گواهینامه های کنفرانس، اطلاعاتی درباره هزینه های کنفرانس و ... اشاره شده است؛ دبیرخانه کنفرانس توصیه می نماید پژوهشگران قبل از مشارکت در کنفرانس و بویژه قبل از ارسال مقالات خود نکات اشاره شده را با دقت مطالعه و رعایت نمایند ...


ادامه مطلب1395/09/07

زمان بندی کنفرانس

پژوهشگران عزیز میتوانند تا تاریخ 30 آذر ماه نسبت به ارسال چکیده خود اقدام فرمایند و تا تاریخ 10 دی ماه ، اصل مقالات را از طریق پنل کاربری ،ارسال کنند.


ادامه مطلب1395/09/07

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر